Εγκατάσταση

Το γραφείο μας είναι εγκατεστημένο σε ιδιόκτητο κτήριο στην οδό Ταμπάκη 10 στο Κιλκίς.

Είναι άρτια εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα και αξιόπιστα συστήματα σχεδίασης, παραγωγής και διαχείρισης των μελετών που εκπονεί, τόσο από πλευράς τεχνικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συστημάτων (Hardware) όσο και από πλευράς Εξειδικευμένου Λογισμικού (Software). Διαθέτει σύγχρονη υποδομή μηχανογραφικής υποστήριξης.

1
2
3
4
5
6