top of page

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

     Η λέξις «μηχανικός» είναι δύσκολον να ορισθή, διότι η έννοια αυτή ολοέν επεκτείνεται, έχει δε δημιουργηθή μάλλον προσφάτως. Εχρησιμοποιήθη κατά πρώτον, κατά τον XVII αιώνα, εσήμαινε δε τότε τον κατασκευαστήν οχυρωμάτων και πολεμικών μηχανών. Δι’ επεκτάσεως της εννοίας της λέξεως αργότερα ηννόουν εκείνον, ο οποίος εσχεδίαζε και επέβλεπεν έργα στρατιωτικής φύσεως: οδούς, γεφύρας, διώρυγας κλπ.

    Κατά τον ΧΙΧ αιώνα ο μηχανικός ήτο εκείνος, ο οποίος εφήρμοζε βιομηχανικώς εις την πράξιν τας επιστημονικάς θεωρητικάς ανακαλύψεις κατά οικονομικόν, ορθόν, και πρακτικόν τρόπον. Τότε ακριβώς εγεννήθησαν και αι νεώτεραι ειδικότητες των μηχανικών: μηχανικός – μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος – μηχανικός, χημικός – μηχανικός, πολιτικός -  μηχανικός κ.λ.π.

     Προ της αφθονίας των άνω συνθέτων ονομασιών μένει κανείς εν αμηχανία προ της προσπαθείας του γενικού και ακριβούς καθορισμού της λέξεως «μηχανικός». Τα νεώτερα λεξικά ακόμη περιορίζονται να αντιγράφουν τον αυτόν ατελή και άτοπον ορισμόν ο οποίος εδίδετο και προ ενός αιώνος: «Μηχανικός είναι εκείνος, ο οποίος διευθύνει και παρακολουθεί τη βοηθεία των εφηρμοσμένων μαθηματικών τεχνικά έργα, ως γεφύρας, οδούς, δημόσια κτίρια, μηχανάς, οχύρωσιν και πολιορκίαν οχυρών κλπ».

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 15 Σεπτεμβρίου 1935

Στολές μηχανικών

Στολές μηχανικών

Στολή γεωμέτρη και στολή αρχιτέκτονα (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους)

Αθήνα 1885

Αθήνα 1885

Όμιλος μηχανικών φωτογραφίζεται με ένα θεοδόλιχο (ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1-7-1939)

Δάσκαλος και μαθητής

Δάσκαλος και μαθητής

Ο Θεόφιλος Χάνσεν (αριστερά) και ο Ερνέστος Τσίλερ (δεξιά) μπροστά στην Ακαδημία Αθηνών

Αθήνα - Ακρόπολη

Αθήνα - Ακρόπολη

1891. Μηχανικοί επιβλέπουν τις εργασίες αναστήλωσης

Ολυμπία 1907

Ολυμπία 1907

Εκπαιδευτική εκδρομή στην Ολυμπία της σχολής πολιτικών μηχανικών ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1-7-1939

Ο Αριστοτέλης Ζάχος

Ο Αριστοτέλης Ζάχος

(αριστερά) και ο Γεώργιος Σωτηρίου από τους πρωτεργάτες της αναστήλωσης του ναού του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη (Κιβωτός της Ορθοδοξίας)

1928. Σήραγγα

1928. Σήραγγα

Μηχανικός και εργάτης φωτογραφίζονται στο δακτύλιο της σήραγγας Μπογιατίου (ΕΥΔΑΠ)

Κοζάνη 1936

Κοζάνη 1936

Εκδρομή αρχιτεκτόνων

Ο Πικιώνης

Ο Πικιώνης

σε μια από τις εξορμήσεις του στην ελληνική ύπαιθρο με τα σύνεργα της ζωγραφικής (Επιστημονική Επετηρίς της Πολυτεχνικής Σχολής, 1970)

1959. Ο Κ. Καραμανλής

1959. Ο Κ. Καραμανλής

επιθεωρεί τα έργα στην Ακρόπολη συνοδευόμενος από τους Δ. Πικιώνη και Αν. Ορλάνδο (Ίδρυμα Κ. Καραμανλή)

Ο Άρης Κωνσταντινίδης

Ο Άρης Κωνσταντινίδης

φωτογραφίζοντας την Ακρόπολη

Δελφοί 1961

Δελφοί 1961

Το προεδρείο του Α’ Αρχιτεκτονικού συνεδρίου (Περιοδικό ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» – Νοε/Δεκ 1999)

Καθηγητές του Πολυτεχνικού Σχολείου

Καθηγητές του Πολυτεχνικού Σχολείου

ΟΡΘΙΟΙ: Χ, Αγαθάγγελος Τριανταφύλλου, Γεώργιος Φυτάλης, Γρηγόριος Παπαδόπουλος, αθανάσιος Ρουσόπουλος, Στέφανος Σταυρινάκης. ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ: Ξαβέριος Λάνδερερ, Ξενοφών Ιωαννίδης. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη μεταξύ 1855-1862 στο εργαστήριο του Φίλιππου Μαργαρίτη

Μηχανικοί το 1897

Μηχανικοί το 1897

«Όμιλος μηχανικών εις Διόνυσον Αττικής» (ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1-7-1939)

1898. Εκδρομή φοιτητών

1898. Εκδρομή φοιτητών

Εκδρομή εις Χράνους της τελευταίας τάξεως των Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανολόγων του Πολυτεχνείου δια τα έργα της σιδ/κης γραμμής Τριπόλεως – Καλαμών (ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1-7-1939)

1890.  Πολιτικοί μηχανικοί

1890. Πολιτικοί μηχανικοί

Οι πρώτοι απόφοιτοι της σχολής πολιτικών μηχανικών

Σπουδαστές πολιτικοί μηχανικοί

Σπουδαστές πολιτικοί μηχανικοί

1902. Σπουδαστές της Δ’ τάξης πολιτικών μηχανικών μετά το μάθημα αρχιτεκτονικής

1900. Το Μετσόβιο Πολυτεχνείο

1900. Το Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πειραιάς 1902

Πειραιάς 1902

Μέλη του Πολυτεχνικού Συλλόγου. Φωτογραφία του Αναστάσιου Γαζιάδη («Η Ελλάδα μέσα από την φωτογραφία – 160 χρόνια οπτικές μαρτυρίες»)

1902. Φοιτητές πολιτικοί μηχανικοί

1902. Φοιτητές πολιτικοί μηχανικοί

Γεύμα των σπουδαστών της Δ’ τάξεως της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών κατά την εκδρομήν του έτους 1902 εις Καλάμας (ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1-7-1939)

Αθήνα 1907

Αθήνα 1907

Τοπογραφικές ασκήσεις Α’ τάξεως πολιτικών μηχανικών

Αθήνα 1906

Αθήνα 1906

Υπομηχανικοί της υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1-7-1939)

1913. Στρατιωτικοί μηχανικοί

1913. Στρατιωτικοί μηχανικοί

Σώμα στρατιωτικών μηχανικών που διεύθυναν τα έργα στην Ήπειρο (ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1-7-1939)

1912 Θεσσαλονίκη

1912 Θεσσαλονίκη

Μηχανικοί έφεδροι αξιωματικοί στον Α’ Βαλκανικό πόλεμο (ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1-7-1939)

1915. Το μηχανουργείο του ΕΜΠ

1915. Το μηχανουργείο του ΕΜΠ

Σπουδαστές της σχολής μηχανολόγων – ηλεκτρολόγων (ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1-7-1939)

Μάρτιος του 1918

Μάρτιος του 1918

Η επιτροπή ανοικοδομήσεως Θεσσαλονίκης. Δεύτερος από αριστερά ο Εμπράρ

Θεσσαλονίκη 1918

Θεσσαλονίκη 1918

Η διεθνής επιτροπή του νέου σχεδίου Θεσσαλονίκης ΟΡΘΙΟΙ: Δ. Λαμπαδάριος, Κ. Κιτσίκης, λοχαγός Pleyber, T. Mawson υιός, Αρ. Ζάχος. ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ: E. Hebrard, Αλ. Παπαναστασίου, Αγ. Γκίνης (Βάσιας Τσοκόπουλος, Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα)

Θεσσαλονίκη Μάρτιος 1918

Θεσσαλονίκη Μάρτιος 1918

Η επιτροπή ανοικοδομήσεως Θεσσαλονίκης (Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας)

1924 Πανεπιστήμιο Αθηνών

1924 Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μάθημα μηχανολογίας («Η εικόνα του/της επιστήμονα στην Ελλάδα 1900-1980»)

Θεσσαλονίκη 1925

Θεσσαλονίκη 1925

Μηχανικοί της κατασκευαστικής εταιρείας ΤΕΚΤΩΝ που κατασκεύαζε κατοικίες για την αποκατάσραση των προσφύγων (Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα)

Β’ Δελφικές εορτές το 1930

Β’ Δελφικές εορτές το 1930

Ο αρχιτέκτονας Αριστοτέλης Ζάχος (με το τσιγάρο στο κέντρο) (Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα)

Κεφαλάρι Κηφισιάς 1928

Κεφαλάρι Κηφισιάς 1928

Μεγάλες τοπογραφικές ασκήσεις Δ’ τάξεως πολιτικών μηχανικών

1933. Παγκόσμιο συνέδριο αρχιτεκτονικής

1933. Παγκόσμιο συνέδριο αρχιτεκτονικής

Ο Le Corbusier και η ιταλική ομάδα ταξιδεύουν προς τον Πειραιά για το 4ο CIAM (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1987)

Αθήνα 1935

Αθήνα 1935

Αρχιτεκτονικό γραφείο

Το νοσοκομείο Κιλκίς

Το νοσοκομείο Κιλκίς

1939. Ο άγνωστος αθηναίος αρχιτέκτονας (κάτω αριστερά) που σχεδίασε το νοσοκομείο ποζάρει μπροστά στο κτήριο πριν την αποπεράτωσή του (Γιώργος Πάκας)

Δεκαετία 1930

Δεκαετία 1930

Μηχανικοί στην κορυφή γερανού (Νικηφόρος Λευκίδης)

Κιλκίς δεκαετία 1930

Κιλκίς δεκαετία 1930

Ο νομομηχανικός, μηχανικοί και υπάλληλοι της Νομαρχίας Κιλκίς με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο (Νικηφόρος Λευκίδης)

1954-58. Ο Δημήτρης Πικιώνης

1954-58. Ο Δημήτρης Πικιώνης

(ντυμένος στα λευκά) ενώ εργάζεται στην αυλή του Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη

Πάτρα 1966

Πάτρα 1966

Στ’ Πανελλήνιο συνέδριο αρχιτεκτόνων (Περιοδικό ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» – Νοε/ Δεκ 1999)

Θεσσαλονίκη 1960

Θεσσαλονίκη 1960

Το εργαστήριο αντοχής υλικών του Τμήματος Πολιτικών μηχανικών του ΑΠΘ «Η εικόνα του/της επιστήμονα στην Ελλάδα 1900-1980»

1973. Εξέγερση του Πολυτεχνείου

1973. Εξέγερση του Πολυτεχνείου

Ο Νικόλαος Μουτσόπουλος

Ο Νικόλαος Μουτσόπουλος

καθηγητής αρχιτεκτονικής στο ΑΠΘ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)

bottom of page