top of page
1
2
3
4
5
8
6
7

Το K4Station εν συντομία 

Το τεχνικό γραφείο K4Station δημιουργήθηκε το 1989 από τη σύμπραξη των γραφείων Κώστα ΚωνσταντινίδηΔημήτρη Τερζίδη και Θανάση ΒαφειάδηΠαναγιώτη Κεμεντσετσίδη. Έχει έδρα το Κιλκίς και δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των μελετών έχοντας  στο δυναμικό του δύο μελετητικά πτυχία Γ’ τάξης στην κατηγορία 16 (τοπογραφικές μελέτες) και ένα πτυχίο Β’ τάξης στην κατηγορία 13 (υδραυλικές μελέτες). Αναλαμβάνει επίσης την εκπόνηση μελετών ιδιωτικών έργων, κυρίως τοπογραφικών. 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σ1

Ταχυμετρικές αποτυπώσεις

Σ2

Αναδασμοί- διανομές

Σ3

Μελέτες κτηματολογίου

Αποτυπώσεις μνημείων

Αποτυπώσεις μνημείων

Σ6

Συγκοινωνιακές μελέτες

Σ8

Τροποποιήσεις ΡΣ

Σ9

Πράξεις Εφαρμογής ΠΜ

Σ7

Μελέτες ΓΠΣ

Σ10

Πολεοδομικές Μελέτες

Σ11

Μελέτες αναπλάσεων

ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Σ13

Οριοθετήσεις οικοπέδων & αγροτεμαχίων

Σ15

Κατατμήσεις οικοπέδων & αγροτεμαχίων

Σ19

Τοπογραφικά για συμβολαιογραφ. πράξεις

Σ17

Τοπογραφικά για νομιμοποιήσεις

Τοπογραφικά για δασικούς χάρτες

Τοπογραφικά για δασικούς χάρτες

Σ16

Τοπογραφικά για παραχωρήσεις εκτάσεων

Σ14

Εφαρμογές τίτλων διαγραμμάτων

Σ22.ΧΑΡΑΞΕΙΣ

Χαράξεις τεχνικών έργων

Σ18

Τοπογραφικά για έκδοση αδειών δόμησης

Σ23

Επιμετρήσεις Πραγματογνωμοσύνες

To Ιστορικό Αρχείο του Κ4Station

Αρκετές χιλιάδες τεκμήρια –σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή– που αφορούν την ιστορία του Ν. Κιλκίς βρίσκονται στη συλλογή του γραφείου μας. Κάποια δημοσιεύθηκαν κατά καιρούς στο περιοδικό «ΠΡΙΣΜΑ» και στα βιβλία του Θανάση Βαφειάδη, άλλα εκτέθηκαν σε φωτογραφικές εκθέσεις, και περίπου 2.500  αναρτήθηκαν, επί δύο έτη, στην «ΟΔΕΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ» επί δύο έτη. Εδώ παρουσιάζουμε ένα σημαντικό τμήμα αυτού του αρχείου, προς γνώσιν και τέρψιν των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας.

Το ωραίο πρόσωπο

του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του παρελθόντος 

Πολιτιστική όδευση με ΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,

ΧΑΡΤΕΣ, ΣΧΕΔΙΑ και ΣΚΙΤΣΑ

ΑΡΧ 12.jpg

Επιλεγμένα ΚΕΙΜΕΝΑ για τον τεχνικό πολιτισμό
(διπλής ανάγνωσης όπως στις μετρήσεις ακριβείας)


«Η αναφορά της λογοτεχνίας μας στην αρχιτεκτονική, στη δόμηση, στην τοπογραφία, στην τοπιογραφία
και στις συναφείς επιστήμες είναι διαρκής από τις απαρχές της ακόμη. Είχε, όμως, πάντα ένα συμβολικό,
μεταφορικό και υπαινικτικό, τόσο στην ανώνυμη κειμενική παραγωγή όσο και στην επώνυμη. Δεν θα
μπορούσε, εξάλλου, να συμβεί διαφορετικά, αφού η λογοτεχνία κινείται αποκλειστικά στο χώρο της
αισθητικής, ενώ οι επιστήμες που προαναφέραμε είναι καθαρά εφαρμοσμένες»


Μανόλης Γκαράνης, Λογοτεχνία και μηχανικός πολιτισμός: Διάλογοι σε κοινές διαδρομές,

ΠΡΙΣΜΑ Ιούνιος 2004

Παλιές ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ και ΕΙΚΟΝΕΣ

μηχανικών και τεχνικών έργων

(ή άλλως δισεκατομμύρια λέξεων αφού μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις)

 

«Τι καταπληκτική εφεύρεση η φωτογραφική μηχανή. Που όχι μόνο χαρίζει στον άνθρωπο ένα τρίτο μάτι (με το φωτογραφικό φακό) αλλά που του επιτρέπει να αποτυπώνει σκηνές της καθημερινής  ζωής, όσο και όλη την πραγματικότητα που τόνε περιβάλλει στο οποιοδήποτε τοπίο, γρήγορα και σε μια μοναδική, αντικειμενική, πειστικότητα»

Έκθεση «Άρης Κωνσταντινίδης – Φωτογραφίες», 5-22 Απριλίου 1976

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

παλαιότερων εποχών
(στην εποχή των drones φαντάζουν παλαιολιθικά)

«Τώρα θα εκθέσω περί των διοχετεύσεων εις τας κατοικίας και τας πόλεις, πώς πρέπει να γίνωνται. Τούτου πρώτος κανών είναι η χωροστάθμησις. Γίνεται δε η χωροστάθμησις με τας διόπτρας ή με τας υδατίνας στάθμας ή με τον χωροβάτην, αλλά ακριβέστερον κατορθούται δια του χωροβάτου,διότι αι διόπτραι και αι στάθμαι απατώσι»

Βιτρούβιος  «De Architectura»

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ από τον

κόσμο των μηχανικών
(γελάει καλύτερα όποιος διαβάσει αυτές τις σελίδες)


«Γελοιογραφία: ζωγραφία παριστάνουσα επί το γελοιότερον πρόσωπον τι ή πράγμα. Εν Ελλάδι ο πρώτος αναπτύξας το είδος και επί σειράν ετών σατιρίσας ανωδύνως τους τύπους της πολιτικής και κοινωνικής ζωής των Αθηνών υπήρξεν ο Θέμος Άννινος αληθινός καλλιτέχνης του οποίου την δημιουργίαν χαρακτηρίζει απλότης και σαφήνεια»

Κώστας Βάρναλης,

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 1926

3
2
1
4

ΧΑΡΤΕΣ και ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
(από τον Κλαύδιο Πτολεμαίο και τον Ιππόδαμο

στους σύγχρονους χαρτογράφους και πολεοδόμους)

«Ενόμισα ωφέλιμον να προσθέσω το προσχέδιον μιας άλλης πόλεως, η οποία θα ηδύνατο να χαραχθή από τας υπωρείας του Γιαντή αγά μέχρι το χείλος της προκυμαίας, όπου το εμπόριον μόλις έκτισεν εις γραμμάς ακανονίστους μερικάς οικοδομάς. Όταν αι δυο αύται πόλεις ανεγερθούν εις όλην των την έκτασιν, δεν θα σχηματίσουν παρά μίαν μεγάλην πόλιν, διαιρουμένην εις την άνω πόλιν και την κάτω πόλιν, όπως βλέπει τις εις το συνημμένον σχέδιον. Δέχομαι αυτήν την φοράν τα οδοιπορικά ως και τα έκτακτα έξοδα, τα οποία θα μου χορηγηθώσι και τα προορίζω εις μίαν δενδροφύτευσιν ενός περιπάτου,προοριζομένου εις την κάτω πόλιν»

Επιστολή του Σταμάτη Βούλγαρη στον Ιωάννη Καποδίστρια

για το σχέδιο της πόλεως των Πατρών, 26-1-1829

Β18 1634-1716Grθce_Moderne_ou_partie_mιr
1908 Italian Map
Β40 38 patra Plan_de_la_nouvelle_ville_[
Β34 31. μεγαλοπολη 28-3-2004

Οι μηχανικοί στον ελληνικό ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

(and the Oscar goes to surveyors)


«Το μεγαλύτερο προτέρημα του ελληνικού κινηματογράφου: ότι είναι ελληνικός! Το μεγαλύτερο τουελάττωμα: ότι είναι ελληνικός!

Και είναι το μεγαλύτερο προτέρημα γιατί μόνο στην Ελλάδα θα ήταν δυνατόν να υπάρχουν παραγωγοί που παρά τις τόσες δυσχέρειες εξακολουθούν να παρουσιάζουν ταινίες με κάποια ποιότητα… Το μεγαλύτερο ελάττωμά του επίσης είναι ότι μόνο στην Ελλάδα που μπορούσαν να εμφανίζωνται οι διάφοροι συνταξιούχοι ως παραγωγοί κινηματογραφικών ταινιών! Αυτοί, δυστυχώς, έχουν διαφθείρει τα πάντα: ηθοποιούς, σεναριογράφους, σκηνοθέτες και φυσικά τοκοινό. Αυτή είναι η κατάσταση»

Αλέκος Σακελλάριος, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 1968

ΑΡΧ 46
Σ4.
ΑΡΧ 49
ΑΡΧ 47
ΑΡΧ 50
Σ16
ΑΡΧ 54
ΑΡΧ 52

Χιουμοριστικά στιγμιότυπα με

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥΣ

 

Οι τοπογράφοι είναι σαν τα ελικόπτερα Super Puma, είναι δηλαδή παντός καιρού… και πάσης εποχής, ιστορικής ή μυθολογικής. Μπορεί να φαίνεται απίστευτο, αλλά υπάρχουν ευτράπελα για τη συμπαθή τάξη των τοπογράφων από τους ομηρικούς ακόμη χρόνους. Είτε το πιστεύετε είτε όχι αρκεί να πατήσετε το ποντίκι στην αντίστοιχη κατηγορία και θα το διαπιστώσετε. Και επιπλέον θα γελάσετε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο…

ΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 21

ΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 21

ΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

ΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

bottom of page